Archilochus
(c.710 - 676 fKr)

Mycket lite finns bevarat av denne poet, men han ansågs vara skaparen av den jambiska poesin. Han skrev satiriska dikter och hade därför många fiender.

En anekdot berättar för oss att när ett par inte ville låta honom gifta sig med deras sotter skrev han en så elak satir om flickans far att denne hängde sig.


##################
WebmistressV.E.K. Sandels
Allt material p denna hemsida är skyddat av copyright lag. Texterna, bilderna, teckningarna och animationerna fr ej bli kopierade eller publicerade p ngot vis utan skriftligt tillstnd.